Skip links

Bergamasco I Sverige (BIS)

Mentalitet

Bergamasco är en mycket gammal ras med en hel del urhundsbeteende kvar. För att förstå detta beteende måste man känna till deras ursprung (se under Då och Nu).

bergamasco-lamm
bergamasco-rullstol-2

Bergamasco älskar att vara tillsammans med människor för han har alltid varit i människors närhet och med ett ömsesidigt beroende och förtroende.

I Bergamascons uppdrag ingick också att se efter tackorna när de lammar och uppmärksamma herden på detta, alternativt ta hand om de kastade lammen och bära hem den till hyddan. Denna funktion finns kvar i Bergamascons sätt att särskilt uppmärksamma små barn och personer som visar sjukdom/svaghet av någon art. I USA finns en svenskfödd Bergamascohane med på ett behandlingshem för utvecklingsstörda/psykiskt sjuka barn och ungdomar. Han deltar i behandlingen sedan han var 8 månader. Det finns även en svensk Bergamasco i den amerikanska äldrevården (se bilder ovan).

FÖRVÄNTAT BETEENDE SOM EN EFFEKT AV DETTA URSPRUNG

Bergamasco har ett stort varmt hjärta med en brinnande önskan om att vara till lags. Detta instämmer säkert alla Bergamascoägare i. Hur ska man då på bästa sätt förvalta dessa underbara gåvor?

Det finns upp emot 400 olika raser registrerade i Sverige. Alla har olika ursprung, funktion och behov av träning och behandling för att fungera på det sätt som hunden är ämnad för och som ägaren förväntar sig.

Det finns många hundraser som mår bra av timtals hård motion varje dag, det finns vidare rasgrupper som behöver ständigt sysselsättning och stimulans för att må bra, det finns ytterligare andra som älskar att träna och tävla i lydnad och kan bli som lydiga som robotar som styrs av en Joy stick.

Bergamasco hör inte till någon av dessa grupper!

Bergamascons huvudsakliga arbetsuppgift har varit att ligga på en höglänt plats med utsikt över nejden för att vakta mot störande element. Han är expert på att göra egna bedömningar om vad som kan vara en fara. Den dokumenterade vargavskräckande förmågan finns kvar enligt utlåtande från USA. Där Bergamasco finns på gårdarna blir inga får rivna medan granngårdarna med andra raser får ständiga påhälsningar av Koyoter. En ren vallhund jobbar mycket fysiskt medan en herdehund ”bara finns till” för att ingripa om och när något händer. Det är därför främmande för en Bergamasco att flåsa efter en cykel på milslånga turer eller att utföra något som han inte alls förstår varför han ska göra. Att ligga stilla på en fläck i minst 5 minuter medan husse går därifrån, går att lära en Bergamasco, men det är betydligt lättare att lära honom att stanna en hel timma hos en sjuk killing tills veterinären kommer. Det senare behöver oftast inte ens läras, det finns där.

Bergamasco har inte behov av den generella lydnadsträning som en del Brukshundsklubbar står för. Den är oftast specifikt framtagen för rena bruksraser och dit hör inte Bergamasco i detta hänseende. De Brukshundklubbar som har en kunskap och tolerans för olika rasers olika behov kan fungera bra. Varje Bergamascoägare måste dock nogsamt följa hundens utveckling och vara lyhörd för eventuella tecken på stress av felaktig träning.

Bergamasco är inga tuffingar och ska därför inte behandlas som sådana! I en träningsgrupp med alla olika raser blir ägaren till Bergamascon den enda som är specialist på sin ras. Ta tillvara din specialistkompetens och säg ifrån innan hunden blir olycklig.

RÅD TILL VALPKÖPARE

Bergamasco är inte ”var mans hund”. En valpköpare som inte förstår denna unika ras alldeles speciella och underbara egenskaper kan helt förstöra en individ. Man får aldrig slå en Bergamasco! En Bergamasco är inte heller lämplig för bruksträning med kadaverdisciplin. Det måste finnas en mening i vad han blir ombedd att utföra. Att träna en Bergamasco i lydnad genom att be honom ligga still på ett fält medan ägaren går därifrån är svårt att lära ut. Han kan dock ligga timma efter timma hos ett sjukt får i väntan på veterinär. Detta behöver man inte lära eller be honom om. Det finns där medfött.

Det är därför viktigt att bara betro sina valpar till personer som helt förstår och tar åt sig informationen om rasens alldeles speciella egenskaper. En missförstådd Bergamasco kan aldrig blomstra till sin fulländning. En Bergamasco vill vara med människor och kan delta i alla aktiviteter. En Bergamasco är därför mindre lämplig som en hundgårdshund. En Bergamasco i tjänst ska behandlas som en kollega och en familjehund som en familjemedlem.

Return to top of page