Skip links

Bergamasco I Sverige (BIS)

Standard (SKK)

All information nedan är hämtad från Informationsavdelningen hos Svenska Kennelklubben

Mail: [email protected] | Tel: 08 795 30 30

Ursprungsland/hemland

Användningsområde

Italien

Vall-, herde- och vakthund

Bakgrund/ändamål

Herdehunden från Bergamoalperna anses ha mycket gammalt
ursprung. Den har förekommit överallt i de italienska alp-
landskapen men var främst företrädd i Bergamos dalgångar där
fåruppfödning sedan sekler varit den främsta näringen.

Helhetsintryck

Bergamasco skall vara en medelstor hund med rustikt utseende
och omfångsrik päls som täcker hela kroppen. Kroppskonstruk-
tionen skall vara kraftfull men välproportionerlig. Helhetsintrycket
av kroppsformen skall vara kvadratiskt. Rasen skall vara väl-
proportionerlig både när det gäller storlek, förhållandet mellan
olika kroppsdelar och kroppsformen.

Viktiga måttförhållanden

Kroppens längd mätt från den främsta punkten (skulderblad /
överarmsled) till den bakersta punkten (sittbensknölen) skall vara
densamma som mankhöjden, dvs kvadratisk. Tillåtet men inte
önskvärt är ett lätt överskridande av nämnda mått, dock inte med
mer än 1-2 cm.

Uppförande/Karaktär

Bergamascons uppgift är att valla och vakta fårhjordar. Rasens
temperament med dess vaksamhet, psykiska balans, goda kon-
centration, lättlärdhet, tålamod och beslutsamhet är exemplariska
förutsättningar även för rasen som vakt- och sällskapshund.
Bergamasco kan nyttjas för allehanda arbetsuppgifter och rasen
etablerar en stark ägarkontakt

Huvud

Skalle och nosparti skall vara av samma längd. Från sidan sett ser
huvudet stort ut. Skallens och nospartiets plan skall vara paral-
lella.

Skallparti

Skallen skall vara bred och svagt välvd mellan öronen, även i den
främre delen skall den vara bred och rundad. Pannans välvning
skall vara väl utvecklad både längs med och tvärs över skallen.
Okbågarna skall vara tydligt markerade. Pannfåran skall vara
markerad och nackknölen skall vara uttalad och tydligt marke-
rad

Stop

Stopet synes väl markerat men är främst accentuerat p g a pan-
nans och ögonbrynsbågarnas välvning.

Nosparti

Nospartiet skall vara lika långt som skallen och smalna av succes-
sivt mot nosspetsen som skall vara tvärt avhuggen. Nosens sidor
skall vara utfyllda så att nospartiet inte ser spetsigt ut. Bredden,
mätt på mitten av nospartiet, skall vara ca 50% av noslängden.
Nospartiets djup skall inte vara mindre än hälften av dess längd.
Nosryggen skall vara rak. Nospartiets undre linje skall inte bestå
av läpparna utan av underkäkens linje som skall vara så gott som
rak.

Läppar

Läpparna skall vara tunna och inte framträdande. Där läpparna
delar sig framtill skall de bilda tydliga bågar vilka formar 1/3
dels cirkel. Av den anledningen är framtänderna mycket knappt
täckta av läpparna. Läppfickorna skall inte vara framträdande
men läppkanterna bildar en tydlig linje, som i sin bakersta del
ligger på samma vertikallinje som de yttre ögonvrårna. Läpp-
kanterna skall vara välpigmenterade.

Käkar/Tänder

Käkarna skall vara välutvecklade, speciellt underkäken skall vara
kraftfull och bred. Tänderna skall vara vita och välutvecklade och
incisiverna skall vara jämnt ansatta. Saxbett.

Kinder

Kinderna skall inte vara markerade

Ögon

Ögonen skall vara stora, ovala och aningen snett ansatta på en
nästan jämn linje. Ögonfärgen skall vara mer eller mindre mörkt
hasselnötsbrun, beroende på pälsfärg. Uttrycket skall vara mjukt,
rofyllt och uppmärksamt. Ögonlockskanterna skall sluta väl an
mot ögonen och vara svartpigmenterade. Ögonfransarna skall
vara speciellt långa så att de kan hålla undan nedhängande päls
framför ögonen.

Öron

Öronen skall vara högt ansatta, nästan helt nedhängande. Dvs 2/
3 av örats nedre del skall vara hängande. Vid lystring skall öronen
kunna lyftas något (högst 1/3) från basen. Öronen skall vara
trekantigt formade, mellan 11-13 cm långa och 6,5-8 cm breda.
De skall vara breda vid basen och bakre basdelen skall nå till
nackens isättning medan de framåt skall nå till mitten på skallen.
Örontopparna skall vara svagt rundade

Hals

Halsen skall vara något kortare än huvudet. Nacken skall vara
svagt konvex (välvd). Halsens omfång, mätt på mitten, skall
vara som halsens dubbla längd. Halsen skall vara harmoniskt
ansatt

Kropp

Överlinje

Rygglinjen skall vara plan.

Manke

Manken skall vara hög, lång och tydligt markerad.

Rygg

Ryggen skall ha god bredd och vara välmusklad.

Ländparti

Ländpartiet skall vara svagt välvt och lika brett som det är långt.
Länden skall definitivt vara kortare än ryggen. Hela ländpartiet
skall vara välmusklat

Kors

Korset skall vara brett, muskulöst och sluttande

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara rymlig och väl välvd. Bröstkorgen skall nå
ner till armbågarna. Omkretsen, mätt bakom armbågarna, skall
vara mer än 25% av mankhöjden.

Underlinje

Underlinjen böjer mycket svagt upp från bröstbenet mot buken
som skall vara svagt uppdragen. Längden på ljumskarna (flanke-
rna) korresponderar med längden på länden, vilken är kort. Flanke-
rna skall endast vara svagt inbuktade.

Svans

Svansen skall vara lågt ansatt, tjock och kraftig vid roten och svagt
avsmalnande mot spetsen. Den skall med lätthet nå ner till haslede-
rna när hunden står normalt, dock önskas svansen något kortare.
I vila skall svansen hänga ner i sabelform, svansspetsen skall vara
böjd. Under rörelse viftar hunden ”flaggande” på svansen.

Extremiteter

Framställ

Skulderblad

Skuldervinkeln skall mot horisontalplanet vara 45-55 grader. Skuld-
rorna skall vara långa, välkonstruerade och massiva. Muskula-
turen skall vara väl utvecklad.

Överarm

Överarmarna skall vara välmusklade och ha kraftig benstomme.
Vinkeln mellan skuldra/överarm varierar mellan 105-125 gra-
der

Armbåge

Armbågarna skall ligga på parallellplan med kroppens medel-
linje. Armbågsknölarna skall ligga på en tänkt vertikallinje med
skulderbladens bakre kant. Vinkeln mellan över och underarmar
varierar mellan 150-155 grader.

Underarm

Frambenen (underarmarna) skall vara raka, sedda både framifrån och från sidan.
De skall vara i proportion till hundens storlek med välutvecklad benstomme och muskler.

Handlov

Handlovarna skall vara flexibla, seniga och ärtbenet skall vara
tydligt utskjutande. Handlovarna skall följa som en obruten fort-
sättning på frambenens vertikallinje.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara smidiga och flexibla. Sedda fram-
ifrån skall de följa som en obruten fortsättning på frambenens
vertikallinje. Sedda från sidan skall de ha en svag vinkling mot
frambenen.

Framtassar

Tassarna skall vara ovala (hartass) med höga väl knutna tår. Tramp-
dynorna skall vara hårda och mörkfärgade. Klorna skall vara
starka, böjda och välpigmenterade.

Bakställ

Lår

Låren skall vara långa, breda och ha god muskulatur. Bakifrån sett
skall lårens profil vara något konvex.

Knäled

Knälederna skall vara i linje med lår och underben och varken
inåt- eller utåtvridna. Vinkeln mellan lår och underben skall vara
ca 130-135 grader.

Underben

Underbenen skall ha robust benstomme och smidig muskulatur.
Musklernas konturer skall vara tydligt markerade.

Has

Haslederna skall sedda från sidan vara mycket breda.

Mellanfot

De skall vara vertikalt ställda. Eventuella sporrar skall avlägsnas.

Baktassar

Baktassar, se framtassarna

Rörelser

Rörelserna skall vara fria och uthålliga med långt, utdraget steg.
Rasens konstruktion gör att den lätt faller i galopp, en gångart
som den kan använda under tämligen lång tid.

Hud

Huden får inte vara tjock, men skall vara stramt åtliggande på
hela kroppen utan att bilda rynkor. Speciellt på framstället och
öronen skall huden vara tunn och stram. Halshuden får inte vara
sladdrig eller bilda hakpåsar och huden på huvudet får inte bilda
rynkor. Pigmentet i munhålan och på tredje ögonlocket skall
vara svart

Päls

Pälsen skall vara mycket riklig och mycket lång, den varierar beroende på region.
Från ungefär mitt på bröstkorgen och bakåt,
samt på alla benen tenderar pälsen att bilda tovade strängar eller
filtade band. Dessa är olika väl utvecklade beroende på hundens
ålder. Filtbanden skall starta från ryggens mittlinje och falla ned
efter kroppssidorna. På huvudet faller pälsen ner framför ögo-
nen. Pälsen på öronen skall vara mjuk, svagt vågig och bilda
fransar på örontopparna. Pälsen på halsen skall vara mycket tät.
Från en linje i höjd med armbågarna och nedåt skall pälsen på
frambenen vara mycket riklig, lång och tät med en tendens till
tovad päls. Pälsen skall vara jämnt fördelad på alla benen och
forma mjuka pälstottar som faller ända ner till marken. På fram-
benen mer formade som rep och på bakdelen som platta filtband
som inte skall ha några fransar. Svansen skall vara täckt av lätt
vågig, gethårslik pälsstruktur

Pälsstruktur

Pälsstrukturen skall vara grov och hård som gethår, speciellt på
främre delen av kroppen. På huvudet är pälsen inte fullt så grov.
Pälsstrukturen på svansen skall vara gethårslik. Underullen skall
vara kort och mycket tät, det är mycket svårt att se huden genom
den. Pälsen skall kännas oljig att ta på

Färg

Pälsfärgen skall vara enfärgat grå eller gråfläckig i alla nyanser
från blekt grå till metallgrå och över till svart. Isabella och ljus
fawn är tillåtna nyanser. En enfärgat svart päls är tillåten förutsatt
att det svarta är kompakt svart. Enfärgat vit är inte tillåtet men vita
fläckar är tolererade så länge de inte täcker mer än en femtedel av
pälsen.

Storlek/Vikt

Mankhöjd

Idealhöjd för hanhund är 60 cm
Idealhöjd för tik är 56 cm
En tolerans på +/ 2 cm är tillåtet

Vikt

Hanhund mellan 32-38 kg
Tik mellan 26-32 kg

Måttangivelser

– Huvudets längd skall vara 4/10 av mankhöjden
– Halsen skall i sin fulla längd vara som 80% av huvudets hela längd
– Ögonen skall vara ansatta med ca 15 graders vinkel mot
horisontalplanet
– Rygglängden skall vara ca 30% av mankhöjden
– Längden på länden skall vara ca 20% av mankhöjden
– Bredden mellan höfterna skall vara 1/7 del av mankhöjden
– Korset skall slutta 30 grader mot horisontalplanet
– Kroppsdjupet skall vara 50% av mankhöjden
– Bröstkorgens diameter skall vara minst 30% av mankhöjden
– Svanslängden skall vara ungefär 60-65% av mankhöjden
– Skuldrornas längd skall vara något mer än 1/4 del av
mankhöjden och mäta mellan 15-17 cm
– Frambenens höjd från marken till armbågarna skall vara som
50% av mankhöjden
– Frambenens längd skall vara minst densamma som längden
på överarmarna
– Överarmarnas längd skall vara ca 30% av mankhöjden
– Lårbenens längd överstiger ca 30% av mankhöjden och dess
bredd är 75% av dess längd
– Vinkeln mellan lårkulan och lårbenets led mot underbenet
varierar mellan 100-105 grader
– Underbenets längd skall vara ca 1/3 del av mankhöjden och
vinkeln mot horisontalplanet skall vara ca 55 grader
– Avståndet från haslederna till marken skall inte vara mindre
än 25% av mankhöjden
– Skenben/hälbensutskott skall bilda en vinkel på 140-145 grader
– Längden på mellanhand skall vara ca 15% av mankhöjden när
hasleden inte är medräknad

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse

Allvarliga fel

– Huvud som är för litet i proportion till kroppen
– Passgång som permanent gångart

Diskvalificerande fel

– Uttalat underbett
– Uttalad konvergens eller divergens mellan skalle nosplan
– Nosrygg som är konkav eller konvex
– Skelögdhet
– Fullständig avpigmentering av båda ögonens kanter
– Fullständigt avpigmenterade läppkanter
– Blå ögon, ett eller båda
– Delvis eller helt avpigmenterad nostryffel
– Svanslöshet eller stubbsvans
– Svans som är ringlad över ryggen
– Vit pälsfärg
– Mankhöjd som över eller underskrider angivna mått

Nota bene

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Return to top of page